هرچی

تصاویر هوایی از خسارات سیل فارس

۲ اسفند ۱۳۹۵

در پی بارش‌های اخیر و سیل به‌وجود
آمده حدود ۵۰میلیارد تومان خسارت وارد شده است؛ ۲۴۵۴ واحد مسکونی نیاز به
بازسازی دارد و ۲۴۲۸ واحد نیز باید تعمیر و مرمت شود. تصاویر هوایی ایرنا و
فارس را از خسارات سیل در ادامه ببینید.

 

منبع

نوشته تصاویر هوایی از خسارات سیل فارس اولین بار در لگیت خبر پدیدار شد.